PAKAVOZ, s. r. o.
Dolná 5
969 01  Banská Štiavnica

IČO: 36644153
IČ DPH: SK2022151505

Prevádzka:
Bystrická ulica
966 81  Žarnovica

Objednávky: prijem@pakavoz.sk
Obj. tel.: 0911 601 025
Fax: 045/6812849